De bouw van nieuwe kankercentra onzeker

De geplande bouw van vier dure kankercentra staat op losse schroeven nu de zorgverzekeraars weigeren er behandelingen te vergoeden. Minister Schippers van Volksgezondheid wil naar verwachting nog deze maand een aantal academische ziekenhuizen een vergunning geven voor protonentherapie, een nieuwe vorm van bestraling.

Nederlands-Kanker-InstituutDit schreef de Volkskrant

Het gaat dus specifiek om oncologisch centra waar een nieuwe vorm van bestraling wordt gebruikt, de zogeheten protonentherapie. Over de meerwaarde van deze behandelwijze bestaan twijfels. Daarom willen verzekeraars maar met één centrum een contract afsluiten.

De bouw van de vier oncologische centra kost ongeveer 350 miljoen euro, een behandeling kost enkele tienduizenden euro’s per patiënt. De plannen zijn reeds in een vergevorderd stadium. Holland PTC (een samenwerking van de academische ziekenhuizen in Rotterdam en Leiden, en de TU Delft) wil over drie jaar de deuren openen in een kliniek naast snelweg A13, waarvoor het ontwerp al af is. Ook in Maastricht, waar het UMC samenwerkt met een bestralingsinstituut, is de architect klaar en de financiering rond. Het Groningse UMCG heeft de Europese aanbestedingsprocedure in gang gezet. En in Amsterdam, waar het AMC, het VUmc en het Antoni van Leeuwenhoek gaan samenwerken, zijn gesprekken met de bank aanstaande.

Onbewezen techniek
Artsen en zorgverzekeraars zijn achter de schermen met het ministerie in gesprek. De minister heeft met de ziekenhuizen al een bestuurlijk akkoord gesloten. Maar zorgverzekeraars menen dat het geen pas geeft in tijden van grootschalige bezuinigingen een nog onbewezen techniek in te voeren. Zorgverzekeraars willen dat Schippers voor maar één oncologisch centrum een vergunning geeft voor protonentherapie in plaats van de voorgenomen vier.

“Eén centrum in plaats van vier scheelt heel veel geld. Eén centrum is meer dan genoeg, als we zien hoeveel behandelingen er nu plaats vinden in het buitenland”, aldus een woordvoerster van Achmea, dat in deze kwestie samen optrekt met andere zorgverzekeraars.

Radiotherapeuten (bestralingsartsen) wijzen op de gezondheidswinst voor patiënten. Die krijgen door de nieuwe behandeling nauwelijks nog met bijwerkingen te maken, zegt Hans Langendijk, voorzitter van het Landelijk Platform Protonentherapie.

Nog onvoldoende ontwikkeld
Nog lang niet alle artsen staan achter het initiatief, zo steunt de Utrechtse hoogleraar radiotherapie Marco van Vulpen de verzekeraars. Volgens hem is protonentherapie technisch nog onvoldoende ontwikkeld om er meteen vier centra voor te openen. Ook het Nijmeegse UMC St Radboud vindt in eerste instantie één oncologisch centrum genoeg.

Vorige maand besloten grote Amerikaanse zorgverzekeraars de vergoeding te schrappen voor de protonenbehandeling van patiënten met prostaatkanker. Aanleiding is een onderzoek, gepubliceerd in het Journal of the National Cancer Institute, waaruit blijkt dat de nieuwe vorm van bestraling op lange termijn niet beter werkt, terwijl de kosten wel twee keer zo hoog zijn.

Meer onderzoek nodig
Nederlandse artsen stellen voor de komende tijd in de nieuwe centra wetenschappelijk onderzoek te doen naar het effect van de therapie. Volgens de Gezondheidsraad komen jaarlijks 2.200 patiënten voor behandeling in aanmerking, 4 procent van alle bestraalde patiënten. Dat aantal neemt de komende jaren toe. Omdat per centrum zo’n 600 patiënten kunnen worden behandeld, zijn er dus vier oncologische centra nodig.

Getagd met , , , , , , , ,

Fusie Integraal Kankercentrum Nederland en Integraal Kankercentrum Zuid

Fusie Integraal Kankercentrum Nederland en Integraal Kankercentrum Zuid

Het Integraal Kankercentrum Nederland en Integraal Kankercentrum Zuid vormen per 1 januari 2014 één nationale organisatie voor de continue verbetering van de zorg voor kankerpatiënten.

integraal-kanker-centrum-fusieDe raden van bestuur leggen het fusiedocument nu ter advisering voor aan de medezeggenschapsorganen van beide organisaties en vervolgens ter goedkeuring aan de raden van toezicht.

Uitgangspunten
In het fusiedocument zijn, in aanvulling op de intentieverklaring van januari dit jaar, het doel en de contouren van de nieuwe organisatie beschreven. Uitgangspunten voor het inrichten van de nieuwe organisatie zijn:

  • Landelijk organiseren waar het moet en regionaal waar mogelijk
  • Voor het continu verbeteren van de oncologische zorg moeten een stevige positie en maatwerk in de regio worden gecombineerd met landelijke bundeling en slagkracht in de nationale netwerken.

Ketenbenadering
Omdat de oncologische zorg niet alleen bestaat uit diagnostiek en behandeling, maar ook uit zorg in de herstelfase en palliatieve zorg, richt IKNL zich steeds meer op de intra- én extramurale delen van de zorgketen.

Relatie als succesfactor

  • Voor een netwerkorganisatie als IKNL is het van belang zowel landelijk als regionaal herkenbare aanspreekpunten te hebben.
  • Innovatie en ontwikkeling als pijlers
  • Nieuwe kennis- en kwaliteitsinstrumenten, nieuwe registraties en evaluatiemethoden worden landelijk gebundeld.

Oud-ziekenhuisbestuurder Herre Kingma, die per 1 mei tot kwartiermaker was benoemd om de fusie te bespoedigen, heeft de afgelopen maanden de besprekingen geleid en zal de fusie ook de komende tijd begeleiden. Daartoe zal hij als medebestuurder in beide raden van bestuur worden benoemd.

(Bron: http://www.oncologieenpraktijk.nl/nieuws/laatste_nieuws/nieuwsoverzicht_augustus_2013_/fusie_iknl_en_ikz__maatwerk__ketenbenadering_en_innovatie)

Getagd met , , ,

Oncologisch centrum Isala aandacht voor seksualiteit

Oncologisch centrum Isala wil meer aandacht voor seksualiteit en intimiteit bij borstkankerpatiënten

De diagnose en behandeling van borstkanker veroorzaken over het algemeen ingrijpende veranderingen in het leven van vrouwen die hiermee geconfronteerd worden. Doordat de overlevingskans van borstkankerpatiënten toeneemt, ontstaat er ook meer aandacht voor de gevolgen van deze vaak ingrijpende ziekte en de behandeling hiervan. Uit bijvoorbeeld een onderzoek bij jonge borstkankerpatiënten blijkt 50 procent één of meerdere problemen op het gebied van seksualiteit te ervaren. Bij vrouwen die met hormonale therapie worden behandeld komen vaker en meer seksuele problemen voor.
Het Oncologisch centrum Isala heeft subsidie gekregen van Pink Ribbon voor een zorgverbeteringstraject waarmee een instrument en richtlijn worden ontwikkeld om deze problemen eerder te signaleren, bespreekbaar te maken en interventies aan te bieden. Voor een goed resultaat is Isala ook op zoek naar borstkankerpatiënten die worden behandeld met aanvullende hormoontherapie en/of hun partner. Isala wil van  hun ervaringen leren en het zorgaanbod afstemmen op hun wensen.

Richtlijn en meetinstrument
Patiënten, partners en behandelaars ervaren soms gêne om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Factoren die bij behandelaars een rol spelen bij het niet bespreken van seksualiteit zijn o.a. gebrek aan tijd, privacy, kennis over seksuele problemen of onduidelijkheid over de rol die de behandelaar heeft om het onderwerp bespreekbaar te maken. Het doel van het zorgverbeteringstraject is om een instrument te ontwikkelen waarmee deze problemen in de toekomst makkelijker worden gesignaleerd. Daarnaast is het de bedoeling om een richtlijn te ontwikkelen die zorgt voor goede informatie, interventies en indien nodig een verwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener. De richtlijn wordt ontwikkeld door de regieverpleegkundigen, internist oncoloog, radiotherapeut, gynaecoloog, fertiliteitsarts (tevens seksuoloog) en medisch psycholoog. Op onderdelen zullen specifieke deskundigen worden benaderd. Deze multidisciplinaire opzet maakt dat de kennis en ervaring die aanwezig is binnen het oncologisch centrum optimaal wordt ingezet.

Veelvoorkomende problemen
Problemen die borstkankerpatiënten ervaren op seksueel gebied tijdens en na een behandeling zijn onder andere afname of verlies van seksueel verlangen, opwinding en orgasme. Ook vaginale droogte en pijn bij het vrijen komen voor. Vermoeidheid, slecht slapen, gewichtstoename, opvliegers en angst of spanning hebben indirect vaak invloed op seksualiteit. Vrouwen kunnen door een operatie, bestraling of chemotherapie hun lichaam anders zien en beleven en hierdoor beperkingen ervaren binnen intimiteit en seksualiteit. Het hebben van een relatie kan helpen bij het verwerken van veranderingen, maar soms ontstaan er ook problemen binnen een relatie. Voor vrouwen die geen relatie hebben, levert het soms spanningen op bij het aangaan van een nieuwe relatie.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op: www.isala.nl/oncologie of een mail sturen naar borstkanker@isala.nl.

(Bron: http://www.stz.nl/nieuws/678-oncologisch-centrum-isala-wil-meer-aandacht-voor-seksualiteit-en-intimiteit-bij-borstkankerpatialnten.html)

 

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Samenwerking met eerste lijn oncologie

Het Kennermer Gasthuis in Haarlem heeft op het gebied van oncologie een nauwe samenwerking met eerste lijn: fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen in de regio. Dat betekent dat er goede afspraken zijn gemaakt over de zorg voor kankerpatiënten. Op die manier weet de patiënt zeker dat hij voor aanvullende begeleiding terechtkomt in een praktijk met veel kennis en ervaring met kankerpatiënten.

Bij kanker ligt de eerste prioriteit vanzelfsprekend bij de behandeling. Maar één op de drie patiënten heeft ná de behandeling langdurig last van vermoeidheid. Ook zijn er vaak psychische of sociale klachten zoals angst en onzekerheid.

Met 18 fysiotherapiepraktijken, verspreid in de regio, zijn gedetailleerde afspraken gemaakt. Zo is in kaart gebracht of ze de juiste scholing en ervaring hebben om onze oncologische patiënten optimaal te kunnen begeleiden.

Simone Bakker, revalidatiearts: “De behandeling van kanker leidt vaak tot vermoeidheid en conditieverlies. Toch is het belangrijk dat patienten blijven bewegen. Sommigen lukt dat zelfstandig. Anderen zijn gebaat bij begeleid trainen tijdens of na de behandeling. Dit heeft niet alleen een positieve uitwerking op de conditie, maar draagt ook bij aan het herstel.”

Het Kennermer Gasthuis heeft een overzicht beschikbaar waarin per praktijk de specialisaties vermeld staan. Zo zijn er praktijken die zich in het bijzonder toeleggen op lymfedrainage of vermoeidheid. Met die lijst in de hand kan de arts of oncologisch verpleegkundige een goed advies geven bij de keuze voor een praktijk buurt.

Op de zelfde manier zijn er afspraken gemaakt met diëtisten en psychologen. Als oncologisch centrum hecht het Kennemer Gasthuis veel belang aan deze nauwe samenwerking met de eerste lijn. Bakker: “Door onze zorg goed op elkaar af te stemmen dragen we samen bij aan duidelijkheid en sneller herstel voor de patiënt.”

(Bron: http://www.kg.nl/oncologisch-centrum/home/algemene-informatie/nieuws.aspx)

 

Getagd met , , , , , ,

Oncologisch centrum 2013 clinic

Oncologisch centrum 2013 CLINIC

De 2013 clinic die op woensdag 20 november gehouden wordt staat dit jaar in het teken van oncologie. Heeft u de nieuwe vleugel al gezien in Ziekenhuis Gelderse Vallei waar het oncologische centrum gevestigd wordt? Het ziekenhuis Gelderse Vallei is er trots op!

Tijdens de Clinic Oncologisch Centrum kunt u er alvast een kijkje nemen. In het ziekenhuis Gelderse Vallei werken ze hard aan de inrichting zodat ze in november 2013 de eerste etage van het oncologisch centrum in gebruik kunnen nemen. Hier komt de polikliniek en dagbehandeling oncologie. Het Arti uit Arnhem is druk bezig de begane grond in te richten. Zij krijgen hier spreek- en onderzoekskamers en twee bestralingsunits. Binnenkort informeren we u verder over het programma van de Clinic 2013: Oncologisch Centrum.

(Bron: http://www.geldersevallei.nl/nieuws/1888/clinic-2013-oncologisch-centrum)

Getagd met , , , ,

Oncologisch Centrum St Radboud publiceert sterftecijfers

Het Nijmeegse ziekenhuis UMC St Radboud publiceert vanaf donderdag de sterftecijfers voor longkanker en gynaecologische kanker online.

Op de website van het oncologisch centrum is voortaan onder meer te zien hoeveel mensen het ziekenhuis jaarlijks met deze soorten kanker behandelt en welk percentage het overleeft.

Volgens het ziekenhuis is het niet mogelijk de resultaten van alle vormen van kanker te publiceren, omdat er zo veel verschillende zijn. Daarom worden alleen de gegevens voor die vormen van kanker waar de groepen patiënten groot genoeg zijn openbaar gemaakt.

Bestuursvoorzitter Melvin Samsom spreekt donderdag in de Volkskrant van “de volgende stap in de gezondheidszorg”.

“In ons ziekenhuis zien we de patiënt steeds meer als onderdeel van het behandelteam. Wij willen dat hij samen met artsen keuzes maakt over zijn behandeling. Maar als je hem zo ziet, moet je hem ook maximaal informeren.”

Verplichten
Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) wil ziekenhuizen verplichten sterftecijfers openbaar te maken. Veel ziekenhuizen publiceren ze al, maar meestal is dat het totale sterftecijfer. Er zijn geen regels hoe de ziekenhuizen de gegevens moeten publiceren. Daarom zijn ze ook moeilijk met elkaar te vergelijken.

Hoogleraar kankerepidemiologie Lonneke van de Poll van de Universiteit Tilburg zegt te verwachten dat andere ziekenhuizen het voorbeeld zullen volgen. ‘Anders worden ze daar op korte termijn toch wel toe gedwongen door de politiek of het publiek.’

(Bron: Nu.nl)

Getagd met , , , , , ,

Darmkankercentrum open deuren kleinste kamertje

darmkankercentrum-het-kleinste-kamertjeAmphia Ziekenhuis vraagt aandacht voor darmkanker met informatieweek
Van 23 tot en met 27 september is ‘Het kleinste kamertje’ te zien in het Amphia Ziekenhuis. Het kleinste kamertje is een videobox waarin een filmpje van tien minuten wordt afgespeeld. In dit filmpje wordt op een informatieve en luchtige manier verschillende aspecten van darmkanker besproken. Met deze videobox, een informatiemarkt en informatieavond vraagt Amphia aandacht voor darmkanker, de behandeling en het vroegtijdig signaleren ervan.

‘Het kleinste kamertje’
Jaarlijks krijgen bijna 12.000 patiënten en hun naasten te maken met darmkanker. Bijna 5000 mensen overlijden elk jaar aan de gevolgen van de ziekte. Als darmkanker in een vroegtijdig stadium wordt opgespoord, is deze zeer ernstige ziekte goed te behandelen en bestaat er een behoorlijke kans op genezing.

(Bron: http://www.medicalfacts.nl/2013/08/29/darmkankercentrum-opent-deuren-kleinste-kamertje/)

Getagd met , , ,

Erasmus MC Kanker Instituut

Daniel den Hoed Oncologisch Centrum in Rotterdam krijgt een nieuwe naam. Per 15 september 2013 wordt de naam Daniel den Hoed Oncologisch Centrum vervangen door Erasmus MC Kanker Instituut.

Getagd met , , , , , ,

Oncologisch Centrum Overzicht

Het oncologisch centrum overzicht is zo goed als compleet. U kunt ons helpen dit overzicht écht helemaal compleet te krijgen. Weet u nog een oncologisch centrum die niet in dit overzicht vermeld staat laat dit dan a.u.b. in een reactie op dit bericht weten zodat wij het overzicht met alle oncologisch centra in Nederland kunnen completeren. Hiermee maken we het makkelijk voor mensen die een oncologisch centrum in de buurt zoeken.

 

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Oncologisch centrum

Op www.oncologischcentrum.nl leest u praktische en nuttige informatie over oncologisch centra zoals bijvoorbeeld:

Vaak zijn er in een oncologisch centrum gespecialiseerde hulpverleners die u ondersteuning kunnen bieden als u het moeilijk heeft op lichamelijk, psychisch, sociaal, maatschappelijk of levensbeschouwelijk gebied:

Bent u op zoek naar een oncologisch centrum bij u in de buurt. Klik hier voor een overzicht van alle oncologische centra in Nederland  of klik hiernaast op uw provincie op het kaartje van Nederland voor een oncologisch centrum in die provincie.

Getagd met , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Top